*השימוש בהתאם לתקנון תל־אופן
*מוקד שירות הלקוחות של תל אופן זמין 24/7
באמצעות האפליקציה, האתר או בטלפון.

*6070
©F.S.M City Mobility Ltd

Skip to content